להתפטר ולקבל פיצויים

אין זה מובן מאליו ואין זה כך בכל מדינה, אך במדינת ישראל החוק מציין כמה נסיבות שאפשר לקבל בהן פיצויי פיטורין גם אם ההתפטרות יזומה. החוק רלוונטי כמובן לכולם – גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, נשואים ורווקים – וחשוב לדעת זאת בטרם מחליטים להתפטר ממקום העבודה. הכתבה שלפנינו עוסקת בנושא חשוב זה.

להתפטר ולקבל פיצויים

מה קובע החוק במקרה של פיטורין על ידי המעביד?

חוק פיצויי פיטורין קובע כי כל מי שעבד (או עבדה) שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר (או פוטרה), זכאי לקבל מהמעביד פיצויי פיטורין. החוק קובע עוד כי שיעורם של פיצויי הפיטורין יהיה שכר של חודש אחד (שכר ברוטו על מרכיביו השונים) לכל שנת עבודה אצל המעביד. עצמאים
לא זכאים עדיין לפיצויי פיטורין.

החוק דן גם בהודעה המוקדמת לפיטורין ולהתפטרות: החוק קובע כי המעביד והעובד חייבים לתת הודעה מוקדמת בכתב על מועד הפיטורין או ההתפטרות, וקובע גם את המועד שבו יש לעשות זאת. חוק הגנת השכר קובע כי המועד לתשלום פיצויי הפיטורין הוא יום הפסקת יחסי עובד ומעביד, וכי אם לא ישולמו הפיצויים בתוך 15 ימים, ייחשב הדבר להלנת שכר. כל זאת במקרה של פיטורין על ידי המעביד, אך האם תוכלי לקבל פיצויים גם אם תתפטרי בעצמך? התשובה לכך היא – בנסיבות מסוימות, בהחלט כן!

מה קובע החוק במקרה של התפטרות יזומה של העובד?

במקרה של פיטורין או התפטרות ממקום עבודה, עומדות בפנייך כמה אפשרויות פיננסיות: תוכלי לקחת הלוואות מהבנק או מההורים, או לפדות קרן השתלמות (אם מועד משיכת הכספים הגיע). חשוב שתדעי שגם אם תתפטרי בעצמך מהעבודה, בנסיבות מסוימות תהיי זכאית לקבל פיצויי פיטורין. החוק מציין במפורש מצבים אחדים שבהם אפשר לקבל פיצויים גם במקרה של התפטרות:

1. אם העסקתה של עובדת הופסקה בשל פשיטת רגל של המעביד או בשל פטירתו, העובדת זכאית לפיצויי פיטורין כאילו פוטרה.
2. אם נפטרה העובדת, על המעביד לשלם לשאריה פיצויי פיטורין כאילו פיטר אותה.
3. עובדת שהתפטרה עקב מעבר דירה זכאית לפיצויי פיטורין בנסיבות מסוימות שנקבעו בחוק ובפסיקה.
4. עובדת שהתפטרה עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתה זכאית לפיצויי פיטורין. החוק אינו מגדיר במפורש מהי אותה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, אך המצבים האלה הוכרו בפסיקות שונות כהרעת תנאים: אי-תשלום השכר לעובדת או פיגור בתשלומים, הפחתת שכר באופן חד-צדדי, שינוי בתנאים הנלווים לעבודה, שינוי המקום, הזמן או ההיקף של העבודה, יחס משפיל מצד המעביד לעובדת ועוד.
5. התפטרות של עובדת בשל מצבה הבריאותי או המצב הבריאותי של בן משפחתה.
6. התפטרות של עובדת בתוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילד.
7. התפטרות עקב שהייה במעון לנשים מוכות.

אם כך, לפני שאת מחליטה להתפטר, כדאי שתבדקי אם את עומדת באחד הקריטריונים הללו, ואם כן – דעי כי מגיעים לך פיצויי פיטורין גם במקרה של התפטרות יזומה מצדך.