ניהול קריירה בכדי להישאר במשחק

בארגון הנאלץ להשתנות באופן תדיר בכדי לשרוד, עובד אשר אינו עומד בקצב הופך בקלות רבה ללא רלוונטי. עובד הרוצה לשרוד את המעברים והשינויים ולא למצוא עצמו נסחף בזרם צריך להיות אקטיבי. עליו לבנות לעצמו תוכנית לניהול קריירה. יש לנהל את הקריירה כשם שמנהלים פעילות חברה. ניהול קריירה הוא מושג שדור הורינו כמעט ולא הכיר. זהו דור שהאמין בהצמדות למקום עבודה אחד כל חייו, כזה אשר יספק בטחון תעסוקתי ויציבות. בימי הורינו הקריירה פשוט זרמה, לא נדרש תכנון מחושב. כיום השינוי הוא הדבר היציב ביותר שאנו מתמודדים עימו. רמות חוסר הוודאות הנגזרות ממצב הכלכלה העולמית בתוספת משתנים מקומיים, מציבים אתגרים בלתי פוסקים לעובד ולמעביד.

המונח ניהול קריירה – בוחן את עתידינו התעסוקתי במונחים של תכנון אסטרטגי, שיווק עצמי ומיתוג. ניהול קריירה הינו תהליך של שנים הדורש מאיתנו השקעת משאבים על מנת להשיג מטרותינו המקצועיות. השקעת המשאבים הינה בשלושה תחומים עיקריים:

לימוד תמידי– התפתחות הטכנולוגיה כה מהירה שאיננו יכולים לשבת ברווחה בכסא ולנוח לאחר סיום התואר. מידע שהיה נכון אתמול, מחר יהפוך מיושן. עלינו לייצר דרכים שיסייעו לשמור על דופק יציב לאורך זמן. קורסים, הכשרות, כנסים, לימוד עצמי כל אלו כלים שיסייעו לנו. חשופים לצורך זה בעיקר מקצועות מתחום ניהול ידע וטכנולוגיה.

שמירה ופיתוח קשרים אישיים ועסקיים– היכולת לייצר, לשמר קשרים, הידע כיצד לנהל אותם הופך לתורה חשובה שכדאי להשקיע בלימודה והבנתה. לחלק מהאנשים זה טבעי, חלק צריכים להתאמן ולסגל לעצמם כללים. האופן בו אנו יוצרים, מגיבים ומנהלים קשרים החל מהסובבים אותנו בחיינו האישיים ועד קשרים עם ספקים בעבודה, לאלו תהיה השפעה על הגישה שלנו למידע, הביצועים שלנו ועל האפשרויות העתידיות שיחשפו בפנינו.

הגדרת חזון ותכנונו- לפני כעשר שנים חברות הבינו שעליהן להגדיר חזון ולפעול על פי הנגזר ממנו. כיום אנו מדברים על הגדרת חזון אישי, הקריירה האישית. חזון זה צריך להיות רחב מספיק על מנת לאפשר גמישות אך מוגדר מספיק על מנת שנוכל לגזור ממנו דרכי פעולה ומטרות.

לימוד מתמיד, פיתוח ושימור רשת קשרים הגדרת חזון ודרכי פעולה הם הדרך לשלוט בעתידכם.

מה דעתכם, האם אתם רואים עצמכם עושים זאת?